Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

i i conj och, samt; (także) också; i…, i… både… och…, i w poniedziałek, i we wtorek både på måndag och på tisdag; i tak dalej och så vidare, osv.
idea idea f idé -[e]n -er
idealny idealny adj idealisk, perfekt
ideał ideał m ideal -et =
identyczny identyczny adj identisk
identyfikować identyfikować v identifiera (-ar -ade -at)
ideologia ideologia f ideologi -[e]n -er
idiom idiom m idiom -et =
idiota idiota m idiot -en -er
idol idol m idol -en -er
ignorować ignorować v ignorera (-ar -ade -at), nonchalera (-ar -ade -at)
igła igła f nål -en -ar; (bot.) barr -et =
ikona ikona f ikon -en -er
ikra ikra f ^[fisk]rom -men 0; (werwa) kläm -men -mar
ile ile pron ^(z rzeczownikami policzalnym) hur många; (z rzeczownikami niepoliczalnym) hur mycket 
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.