Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

hiena hiena f hyen/a -an -or 
higiena higiena f hygien -en 0; higiena osobista f personlig hygien -en 0
higieniczny higieniczny adj hygienisk
hinduski hinduski adj hinduisk; (indyjski) indisk 
hipnoza hipnoza f hypnos -en -er
hipokryzja hipokryzja f hyckleri -[e]t -er, skrymteri -[e]t -er
hipopotam hipopotam m flodhäst -en -ar
hipoteza hipoteza f hypotes -en -er
histeria histeria f hysteri -[e]n 0
historia historia f histori/a –an –er; (historyjka) berättelse -n -r; historia choroby f sjukdomshistori/a -an -or, anamnes -en -er 
historyczny historyczny adj historisk
hiszpański hiszpański adj spansk
hobby hobby n fritidsintresse -t -n, hobb/y -yn -yer [-ies] 
hodować hodować v ^(zwierzęta) föda upp (-er -dde -tt); (rośliny) odla (-ar -ade -at)
hodowla hodowla f ^(zwierząt) uppfödning -en -ar; (roślin) odling -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.