Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

elektrociepłownia elektrociepłownia f värmeverk –et = 
elektrownia elektrownia f elverk -et =; (jądrowa) kraftverk -et =
elektryczność elektryczność f elektricitet -en -er, el -en 0
elektryczny elektryczny adj elektrisk
elektryk elektryk m elektriker -n =
element element m element -et = [-er]
eliminować eliminować v eliminera (-ar -ade -at); (wykluczać) utesluta (-ar -ade -at); (sport.) utklassa (-ar -de -at)
elita elita f elit -en -er
emeryt emeryt m pensionär -en -er
emerytura emerytura f pension -en -er
emigracja emigracja f emigration -en -er, utvandring -en -ar
emigrant emigrant m emigrant -en -er, utvandrare -[e]n =
emigrować emigrować v emigrera (-ar -ade -at), utvandra (-ar -ade -at)
emisja emisja f ^(ekon., fiz.) emission -en -er; (nadawanie) sändning -en -ar; (gazów) utsläpp -et =
emitować emitować v emittera (-ar -ade -at); (nadawać) sända [ut] (-er -de -t)
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.