Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

e-mail e-mail m email -et =, e-brev -et =
echo echo n eko -t -n; (przen.) gensvar -et =
edukacja edukacja f ^(wychowanie) uppfostran - 0; (wykształcenie) utbildning -en -ar
efekt efekt m effekt -en -er, resultat -et =; w efekcie slutet blev att…; (wrażenie) intryck -et =
efektowny efektowny adj effektfull, imponerande
egipski egipski adj egyptisk
egoistyczny egoistyczny adj egoistisk
egzamin egzamin m prov -et =, tentam/en -en -ina; (pot.) tenta -an -or; egzamin dojrzałości m studentexam/en -en -ina; egzamin pisemny/ustny m skriftligt/muntligt prov -et =
egzekucja egzekucja f avrättning -en -ar; (praw.) indrivning -en -ar, utsökning -en -ar
egzemplarz egzemplarz m exemplar -et =
egzotyczny egzotyczny adj exotisk
ekipa ekipa f lag -et =, team -et =; ekipa rządząca f makthavarna pl
ekologia ekologia f ekologi -[e]n 0
ekonomia ekonomia f ekonomi -[e]n 0
ekonomiczny ekonomiczny adj ekonomisk; (oszczędny) sparsam
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.