Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

dedykacja dedykacja f dedikation -en -er
defekt defekt m defekt -en -er, fel -et =
deficyt deficyt m underskott -et =
definicja definicja f definition -en -er
deformacja deformacja f deformation -en -er
degeneracja degeneracja f degeneration -en -er; (zwyrodnienie) degenerering -en -ar, urartning -en -ar
dekada dekada f decenni/um -et -er, årtionde -t -n
deklaracja deklaracja f ^(pisemna) deklaration -en -er; (ustna) förklaring -en -ar; deklaracja podatkowa f inkomstdeklaration -en -er
deklarować deklarować v ^(ogłaszać) förklara (-ar -ade -at), deklarera (-ar -ade -at); (przyrzekać) utlova (-ar -ade -at)  
deklinacja deklinacja f deklination -en -er
dekoracja dekoracja f dekoration -en -er, prydnad -en -er; (teatr.) dekor -en -er
dekorować dekorować v pryda (–er –dde -tt), dekorera (-ar -ade -at)
dekret dekret m dekret -et =, förordning -en -ar
delegacja delegacja f ^(wyjazd) tjänsteres/a –an –or; (deputacja) delegation -en -er
delegat delegat m delegat -en -er, ombud -et =
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.