Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

darować darować v skänka (-er -te -t); (przebaczać) förlåta (-er -lät -låtit); darować dług efterskänka en skuld
darowizna darowizna f donation -en -er, gåv/a -an -or
data data f datum -[et] = [data]; data urodzenia f födelsedatum –[et] = (data)
dawka dawka f dos -en -er; (przen.) mått -et =
dawniej dawniej adv förr, förut; jak dawniej som förut
dawno dawno adv  ^dawno temu för länge sedan; (od dłuższego czasu) på länge
dawny dawny adj forntida, gammal; (były) förra
dążyć dążyć v ^(zmierzać) vara på väg (är var varit); (przen.) sträva efter ngt (-ar -ade -at)
dbać dbać v bry sig om (-r -dde -tt), vara mån om (är var varit); dbać o siebie sköta om sig (-er -te -tt)
debata debata f debatt -en -er, diskussion -en -er
debet debet inv debet inv
debiut debiut m debut -en -er
decydować decydować v bestämma (-er -de -t), besluta (-ar -ade -at); decydować się bestämma sig (-er -de -t), besluta sig (-ar -ade -at)
decymetr decymetr m decimeter –n = 
decyzja decyzja f beslut -et =; podjąć decyzję fatta ett beslut
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.