Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

camping camping m campingplats -en -er
całkiem całkiem adv alldeles; całkiem nieźle rätt så bra
całkowity całkowity adj fullständig, komplett; całkowity zakaz m totalförbud -et =
całodzienny całodzienny adj heldags-; całodzienny zarobek m dagslön -en -er 
całoroczny całoroczny adj helårs; (roczny) årlig
całość całość f helhet -en -er; w całości i sin helhet
całować całować v kyssa (-er -te -t); całować w policzek pussa (-ar -ade -at); całować się kyssa varandra (-er -te -t)
całus całus m kyss -en -ar; (buźka) puss -en -ar
cały cały adj hel; (nienaruszony) hel, oskadad; cały dzień hela dagen; z całym szacunkiem med största respekt
cebula cebula f lök –en –ar 
cebulka cebulka f ^(kwiatowa) [blom]lök -en -ar; (włosowa) hårsäck -en -ar, hårrot -en -rötter
cecha cecha f drag -et =, känneteck/en -net =; cecha charakteru f karaktärsdrag -et =
cechować cechować v känneteckna (-ar -ade -at); (znaczyć) märka (-er -te -t)
cedzić cedzić v sila (-ar -ade -at), filtrera (-ar -ade -at); (pić powoli) smutta på (-ar -ade -at); cedzić słowa släpa på orden (-ar -ade -at)
cegła cegła f teg/el -let =; tegelsten -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.