Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

być być v vara (är var varit); (stawać się) bli (-r blev blivit); być może kanhända, kanske
bydło bydło n boskap -en 0
byk byk m tjur -en -ar; (astr.) Oxen
byle byle conj bara, endast; byle co vad som helst
bynajmniej bynajmniej adv ^bynajmniej nie inte alls, ingalunda; (jako odpowiedź) Visst inte!
bystry bystry adj ^(prędki) snabb, kvick; (o rzece) strid; (o człowieku) kvicktänkt, klyftig 
byt byt m ^(istnienie) tillvaro -n 0; (utrzymanie) uppehälle -t 0
bywać bywać v ^(być często) bruka vara (-ar -ade -at); (odwiedzać) besöka flitigt (-er -te -t)
były były adj förra, före detta
bzdura bzdura f struntprat -et 0, trams -et 0; pleść bzdury prata strunt (-ar -ade -at)
błąd błąd m fel -et =; (pomyłka) misstag -et =; błąd drukarski m tryckfel-et =; wprowadzić kogoś w błąd vilseleda ngn (-er -dde -tt)
błądzić błądzić v ^(błąkać się) irra (-ar -ade -at); (mylić się) fela (-ar -ade -at)
błagać błagać v bönfalla (-er -föll -fallit) ngn om ngt, be (-r bad bett)
błahy błahy adj futtig, ringa
błędny błędny adj felaktig; (wzrok) frånvarande
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.