Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

autopsja autopsja f ^(naoczne stwierdzenie) autopsi -[e]n 0; (sekcja zwłok) obduktion -en -er, likbesiktning -en -ar 
autor autor m författare -[e]n =; (sprawca) upphovs/man -mannen -män
autorka autorka f författarinn/a -an -or
autorytet autorytet m auktoritet -en -er
autoryzować autoryzować v auktorisera (-ar -ade -at)
autostop autostop m lift -en -er; podróżować autostopem lifta (-ar -ade -at)
autostopowicz autostopowicz m liftare -[e]n =
autostrada autostrada f motorväg -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.