Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

akademia akademia f ^(uczelnia) akademi - [e]n -er; Akademia Medyczna f Medicinska högskolan; Akademia Wojskowa f Krigsakademien; (uroczystość) högtidssammanträde -t -n
akademicki akademicki adj akademisk; dom akademicki m studenthem -met =; kwadrans akademicki m akademisk kvart -en -er
akademik akademik m studenthem -met =
akapit akapit m ^(ustęp) stycke -t -n, paragraf -en -er; (wcięcie) indrag -et =
akazany skazany adj dömd
akcent akcent m ^(nacisk) accent -en -er, betoning -en -ar; (znak) betoningsteck/en -net =, accentteck/en -net =; (obca wymowa) brytning -en -ar; akcenty polityczne pl politiska inslag pl
akcentować akcentować v betona (-ar -ade -at)
akceptować akceptować v godkänna (-er -de -t), acceptera (-ar -ade -at)
akcesoria akcesoria pl tillbehör -et =, utrustning -en -ar; akcesoria samochodowe pl bilaccessoarer pl, bilutrustning -en -ar
akcja akcja f ^(działanie) aktion -en -er, handling -en -ar; akcja ratunkowa f räddningsaktion -en -er; (fabuła) handling -en -ar; (ekon.) aktie -n -r
akcjonariusz akcjonariusz m aktieägare -[e]n =
aklimatyzować się aklimatyzować się v anpassa sig (-ar -ade -at)
akompaniament akompaniament m ackompanjemang -et =
akonto akonto n i förskott
akord akord m ackord -et =; pracować na akord arbeta på ackord
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.