Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

abażur abażur m lampskärm -en -ar
abdykacja abdykacja f tronavsägelse -n -r, abdikation -en -er
abecadło abecadło n abc -et =
abonament abonament m abonnemang -et =
abonent abonent m abonnent -en -er
aborcja aborcja f abort -en -er
absolutnie absolutnie adv absolut, helt och hållet
absolutny absolutny adj absolut; słuch absolutny m absolut gehör; władza absolutna f absolut makt
absolwent absolwent m utexaminerad, färdigutbildad, med avgångsexamen; być absolwentem vara utexaminerad (är var varit)
absorbować absorbować v absorbera (-ar -ade -at); (uwagę) fånga uppmärksamhet  (-ar -ade -at); (czas, siły) ta (tid, krafter) i anspråk (-r tog tagit)
abstrakcja abstrakcja f abstraktion -en -er
abstrakcyjny abstrakcyjny adj abstrakt; pojęcie abstrakcyjne n abstrakt begrepp -et =
abstynent abstynent m nykterist -en -er
absurd absurd m orimlighet -en -er, absurditet -en -er; teatr absurdu m absurd teat/er -ern -rar 
absurdalny absurdalny adj absurd, orimlig
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.