Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

autorytet autorytet m auktoritet -en -er
autoryzować autoryzować v auktorisera (-ar -ade -at)
autostop autostop m lift -en -er; podróżować autostopem lifta (-ar -ade -at)
autostopowicz autostopowicz m liftare -[e]n =
autostrada autostrada f motorväg -en -ar
awans awans m befordran - 0; awans społeczny m sociala befordran - 0
awansować awansować v befordra (-ar -ade -at), bli befordrad
awantura awantura f bråk -et =, gräl -et = 
awaria awaria f ^(silnika) motorfel -et =; awaria elektryczna f elavbrott -et =
part ända, aż do Poznania ända (fram) till Poznan; conj (czas) tills, till dess; aż nadto alltför mycket
azjatycki azjatycki adj asiatisk
azot azot m kväve -t 0
azyl azyl m asyl -en -er; (schronienie) tillflykt -en -er; azyl polityczny m politisk asyl -en -er
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.