Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

cel cel m mål -et =, syfte -t -n; dopiąć celu nå sitt mål (-r -dde -tt); (tarcza) mål-, skotttavl/a -an -or; (muszka) [sikt]korn -et =
cela cela f cell -en -er; (więzienna) fängelsecell -en -er
celny celny adj ^(o ciosie) träffsäker; (o uwadze) träffande; (dot. cła) tull-
celować celować v sikta (-ar -ade -at)
celowo celowo adv avsiktligt, med flit
celowy celowy adj ^(zamierzony) avsiktlig; (z premedytacją) uppsåtlig; (umyślny) målmedveten
cement cement m cement -en [-et]
cementować cementować v cementera (-ar -ade -at); (przen.) befästa (-ar -ade -at) 
cena cena f pris –et = [-er]; cena detaliczna f detaljpris -et = (-er); cena okazyjna f extrapris –et = (–er); (wartość) värde -t -n
cenić cenić v uppskatta (-ar -ade -at), värdesätta (-er -satte -satt); cenić się veta sitt värde (vet visste vetat)
cennik cennik m prislist/a -an -or
cenny cenny adj värdefull
centrala centrala f ^(główny urząd) central -en -er; (dyspozytornia) kontrollrum -met =; (telefoniczna) [telefon]väx/el -eln -lar 
centralny centralny adj central; centralne ogrzewanie n cantralvärme -n 0
centrum centrum n centr/um –[um]et -a; centrum handlowe n köpcentr/um –et –a
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.