Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

czuć czuć v känna (-er -de -t); czuć dym det luktar rök; czuć się må (-r -dde -tt), känna sig (-er -de -t); czuć się dobrze trivas (trivs trivdes trivts)
czujny czujny adj vaksam; (o śnie) lätt; (o słuchu) skarp
czuwać czuwać v övervaka (-ar -ade -at); (nie spać) vaka (-ar -ade -at)
czuły czuły adj ^(delikatny) öm; (wrażliwy) känslig
czwartek czwartek m torsdag –en –ar
czworobok czworobok m fyrhörning -en -ar
czworokąt czworokąt m fyrkant -en -er
czy czy part ^(w zdaniu podrzędnym) om; Jesz, czy nie? Äter du eller inte? 
czychać czychać v lurpassa på ngn (-ar -ade -at); czychać na czyjeś życie stå efter ngns liv (-r -stod stått)
czyj czyj pron vems
czyli czyli part eller; (więc) alltså; (to znaczy) det vill säga
czyn czyn m gärning -en -ar; (postępek) dåd -et =; czyn bohaterski m bedrift -en -er; człowiek czynu m handlingsmännisk/a -an -or 
czynić czynić v göra (gör gjorde gjort); czynić kroki vidta åtgärder
czynnik czynnik m ^(składnik) faktor -n -er; (okoliczność) omständighet -en -er; (mat.) faktor -n -er
czynność czynność f ^(działanie) verksamhet -en -er; (funkcja) funktion -en -er
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.