Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

zwiędnąć zwiędnąć v vissna (-ar -ade -at)
zwiększać zwiększać v öka (-ar -ade -at), höja (-er -de -t); zwiększać się ökas (-as -ades -ats)
zwięzły zwięzły adj kortfattad, koncis
zwlekać zwlekać v dröja (-er -de -t), söla (-ar -ade -at); zwlekać się släpa sig (-er -te -t)
zwłaszcza zwłaszcza adv särskilt, i synnerhet; (przede wszystkim) framför allt
zwłoka zwłoka f dröjsmål -et =, uppskov -et =; (ekon.) anstånd -et =
zwłoki zwłoki pl lik -et =, kvarlevor pl
zwolennik zwolennik m anhängare -[e]n =
zwolnienie zwolnienie n ^(z pracy) uppsägning -en -ar, avsked -et =; (uwolnienie) befrielse -n -r; zwolnienie lekarskie n läkarintyg -et =; zwolnienie z więzienia n frigivning -en -ar; zwolnienie tempa n taktminskining -en -ar
zwołać zwołać v kalla samman (-ar -ade -at), sammankalla (-ar -ade -at)
zwracać zwracać v vända (-er -de -t); (wymiotować) kräkas (kräks -tes -ts); (oddawać) lämna tillbaka (-ar -ade -at), återlämna (-ar -ade -at); zwracać się (kierować się) vända sig (-er -de -t); zwracać się po imieniu tilltala ngn med förnamnet (-r -ade -at); (o kosztach) betalas (-as -ades -ats)
zwrot zwrot m ^(zmiana kierunku) vändning -en -ar; (nowy kierunek, np. w polityce) omsvängning -en -ar; (oddanie) återlämnande -t -n; (długu) återbetalning -en -ar; (towaru) retur -en -er; (jęz.) uttryck -et =
zwrotka zwrotka f strof -en -er, vers -en -er
zwrotnik zwrotnik m vändkrets -en -ar; zwrotnik Koziorożca/Raka m Stenbockens/Kräftans vändkrets
zwrotny zwrotny adj vänd-; punkt zwrotny m vändpunkt -en -er; (gram.) reflexiv; zaimek zwrotny m reflexivpronom/en -enet -en [-ina]
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.