Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

zrobić zrobić v göra (gör gjorde gjort); zrobić zakupy handla (-ar -ade -at); zrobić maturę ta studenten (-r tog tagit)
zrzec się zrzec się v avsäga sig (-er -sade -sagt), avstå (-r -stod -stått)
zrzeszenie zrzeszenie n förening -en -ar, sammanslutning -en -ar
zupa zupa f sopp/a -an -or
zupełnie zupełnie adv helt och hållet, alldeles; (całkowicie) fullständigt
zupełny zupełny adj fullständig, fullkomlig
zużycie zużycie n ^(spożytkowanie) förbrukning -en -ar; zużycie energii n energiförbrukning -en -ar; (zniszczenie, np. butów) förslitning -en -ar
zużyć zużyć v förbruka (-ar -ade -at), göra av med (gör gjorde gjort); (zniszczyć) slita (-er slet slitit); zużyć się förbrukas (-as -ades -ats)
zwalniać zwalniać v ^(tempo) sakta (-ar -ade -at); (uwolnić, np. od kary) befria (-ar -ade -at); (z aresztu) släppa (-er -te -t); (z pracy) säga upp (-er sade sagt), avskeda (-er -dde -tt); zwalniać się säga upp sig (-er sade sagt)
zwariowany zwariowany adj galen, tokig
związać związać v knyta ihop (-er knöt knutit), binda [ihop] (-er band bundit); związać się (okręcić się liną) binda sig (-er band bundit); (połączyć się) sluta sig till ngn (-ar -ade -at), förena sig (-ar -ade -at); (chem.) bindas (-as -ades -ats) 
związek związek m ^(zrzeszenie) förening -en -ar, förbund -et =; (powiązanie) samband -et =, koppling -en -ar; (więź) band -et =; (znajomość) förhållande -t -n; związek małżeński m äkteskap -et =; (chem.) förening -en -ar 
zwichnąć zwichnąć v vricka (-ar -ade -at), stuka (-ar -ade -at), vrida (-er vred vridit) 
zwiedzać zwiedzać v besöka (-er -te -t); zwiedzać miasto se på stan (-r såg sett) på stan
zwierzę zwierzę n djur -et =; zwierzę domowe n husdjur -et =; (pogardliwie o człowieku) odjur -et =, best -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.