Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

znaczek znaczek m märke -t -n; (pocztowy) frimärke -t -n
znaczenie znaczenie n betydelse -n -r, mening -en -ar, bemärkelse -n -r; (ważność) vikt -en -er
znaczyć znaczyć v ^(mieć znaczenie) betyda (-er -dde -tt), innebära (-bär -bar -burit); (znakować) märka (-er -te -t); (być ważnym) betyda (-er -dde -tt)
znać znać v känna (-er -de -t), känna till (-er -de -t); (umieć) kunna (kan kunde kunnat) Czy umiesz po szwedzku? Kan du svenska?
znajomość znajomość f bekantskap -en -er; (wiedza) kunskap -en -er
znajomy znajomy adj bekant; znajomy m bekant -en -ar 
znak znak m teck/en -net =n, märke -t -n; (drogowy) vägmärke -t -n; (wodny) vattenmärke -t -n; znak zapytania m frågeteck/en -net =; (dowód) teck/en -net =, bevis -et =; na znak przyjaźni till täcken på vänskap
znaleźć znaleźć v hitta (-ar -ade -at), finna (-er fann funnit); znaleźć się (być odszukanym) hittas (-as -ades -ats), återfinnas (-ns -fanns -funnits); (być gdzieś) befinna sig (-er -fann -funnit), finnas (finns fanns funnits)
znany znany adj känd; (słynny) berömd 
zniecierpliwienie zniecierpliwienie n otålighet -en 0, irritation -en 0
znieczulać znieczulać v bedöva (-ar -ade -at)
znieczulenie znieczulenie n bedövning -en -ar
znieważać znieważać v skymfa (-ar -ade -at), förolämpa (-ar -ade -at)
znikać znikać v försvinna (-er -svann -svunnit)
zniszczenie zniszczenie n förstörelse -n -r; zniszczenia wojenne pl krigsskador pl
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.