Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

zmartwienie zmartwienie n bekym/mer -ret =
zmartwychwstanie zmartwychwstanie n återuppståndelse -n -r; (Jezusa) Jesu uppståndelse -n -r
zmęczenie zmęczenie n ^(znużenie) trötthet -en 0; (tech.) utmattning -en -ar
zmęczony zmęczony adj trött
u zmiana f förändring -en -ar, ändring -en -ar; (zamiana) byte -t -n; (czas pracy) skift -et =; nocna zmiana f nattskift -et =
zmienny zmienny adj föränderlig; (zmieniający się) växlande; (niestały) ombytlig; zmienna pogoda f ostadigt väder; prąd zmienny m växelström -men -mar 
zmierzch zmierzch m skymning -en -ar; o zmierzchu i skymningen; (schyłek) undergång -en -ar
zmieszany zmieszany adj förvirrad, generad
zmniejszać zmniejszać v minska (-ar -ade -at), förminska (-ar -ade -at); (obniżać) sänka (-er -te -t)
zmusić zmusić v tvinga (-er/-ar -ade/tvang -at/tvungit)
zmysł zmysł m sinne -t -n
zmysłowy zmysłowy adj sinnes-, sinnlig; wrażenie zmysłowe n sinnesintryck -et =; (erotyczny) sinnlig, sensuell
zmyślać zmyślać v hitta på (-ar -ade -at), tänka ut (-er -te -t)
zmywać zmywać v tvätta av (-ar -ade -at); (spłukać) skölja (-er -de -t); (naczynia) diska (-ar -ade -at)
zmywarka zmywarka f diskmaskin -en -er
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.