Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

agent agent m agent -en -er; (pośrednik) förmedlare -[e]n =; agent giełdowy m börsmäklare -[e]n =; agent ubezpieczeniowy m försäkringsagent -en -er; tajny agent m hemlig agent -en -er
agitować agitować v agitera (-ar -ade-at)
agonia agonia f dödskamp -en -er; być w agonii ligga i dödskamp (-er, låg, legat)
agrafka agrafka f säkerhetsnål -en -ar
agresja agresja f aggression -en -er; (napaść) angrepp -et =
agrest agrest m ^(owoc) krusbär -et =; (krzak) krusbärsbusk/e -en -ar
agresywność agresywność f aggressivitet -en 0
agresywny agresywny adj aggressiv 
AIDS AIDS m AIDS
akademia akademia f ^(uczelnia) akademi - [e]n -er; Akademia Medyczna f Medicinska högskolan; Akademia Wojskowa f Krigsakademien; (uroczystość) högtidssammanträde -t -n
akademicki akademicki adj akademisk; dom akademicki m studenthem -met =; kwadrans akademicki m akademisk kvart -en -er
akademik akademik m studenthem -met =
akapit akapit m ^(ustęp) stycke -t -n, paragraf -en -er; (wcięcie) indrag -et =
akazany skazany adj dömd
akcent akcent m ^(nacisk) accent -en -er, betoning -en -ar; (znak) betoningsteck/en -net =, accentteck/en -net =; (obca wymowa) brytning -en -ar; akcenty polityczne pl politiska inslag pl
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.